Kinh tế số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, góp phần rút ngắn khoảng cách số và được coi là cách để vượt qua sự gián đoạn do Covid-19.

Tại hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy nền kinh tế số để hội nhập toàn diện ở châu Á – Thái Bình Dương” ngày 29/7, các diễn giả cho rằng cần tận dụng các cơ hội kỹ thuật số để xây dựng một hệ sinh thái hòa nhập, thúc đẩy hội nhập khu vực trong khi vẫn triển khai công tác phòng chống dịch.

Kinh tế số là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, nhất là các công nghệ mới như 5G, IoT, Cloud… Theo Tiến sĩ Lê Quang Lan, Ban Thư ký ASEAN: sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế số là một quá trình có sự tham gia tích cực của nhiều bên liên quan, bao gồm cả các khu vực tư nhân.

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng đang đưa ra các lộ trình để cải thiện phạm vi phủ sóng kỹ thuật số, đảm bảo khả năng tiếp cận phổ biến đối với các dịch vụ kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nền kinh tế số. ASEAN dự đoán nền kinh tế số sẽ đóng góp một nghìn tỷ USD vào GDP khu vực theo năm.

Sưu tầm.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.