Vào ngày 13/04, Ông.Nguyễn Ngọc Tú – Chuyên gia vấnChuyển Đổi Số, VIET LOTUS đã buổi chia sẻ cùng các Cán bộ quản cấp cao của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) – với chuyên đề Chuyển Đổi Số trong doanh nghiệp Dầu khí. 

Ông Nguyễn Ngọc Tú trong buổi đào tạo cho cán bộ cấp cao BIENDONG POC.

Trong Hội thảo, Ông Nguyễn Ngọc Tú chia sẽ lộ trình Khung Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp Dầu khí”, xác định chiến lược Chuyển Đổi Số dựa trên quan điểm “Con Người Nhân Tố Quyết ĐịnhDữ liệu + Kết nối nền tảngđể thiết kế hệ thống đích đồng thời đánh giá ngược lại hệ thống hiện tại để biết khoảng cách từ hiện tại đến đích mong muốn. Ông đặc biệt nhấn mạnhTư duy về chuỗi giá trị Doanh nghiệp duy về Dữ liệu tài sản trong kỷ nguyên số. đó chính cốt lõi cho toàn bộ quá trình thực thi Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp.

Buổi thực hành ứng dụng diễn ra sôi nổi được các anh chị học viên thảo luận và chia sẻ nhiều thông tin về thực trạng, thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, định hướng và giải pháp trong thời gian tới cũng như một số gợi ý về hạ tầng thông tin và truyền thông trong mối liên kết với ngành Dầu khí, không gian mới của ngành Dầu khí, hạ tầng ngành Dầu khí số. Qua đó, học viên hiểu được những khía cạnh trọng yếu giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược và lộ trình, kế hoạch và thực hiện phù hợp với xu thế.  

Trong thời gian sắp tới, Biển Đông POC sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, đặc biệt đối với cấp Lãnh đạo quản lý cấp trung để nắm rõ mục tiêu, lộ trình, phương thức triển khai chuyển đổi số, đồng bộ triển khai văn hóa số trong công ty và với toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm hướng tới một Hành  trình Chuyển đổi số thành công. 

Viet Lotus.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.