Ngày 28/9/2021, Công ty Cổ phần Viet Lotus đã có buổi họp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (NATEC) để thảo luận về việc triển khai một số hoạt động Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo liên quan đến mô hình Đổi mới sáng tạo mở.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viet Lotus và Cục trưởng NATEC đã chủ trì cuộc họp với nội dung: Phối hợp xây dựng và triển khai chương trình thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo mở , kiến nghị với bộ KHCN phê duyệt và coi đây là một cấu phần của chương trình Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia theo đề án 844 (quyết định 844/QĐ-TTg và quyết định 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
Vì vậy, hai bên nhất trí xây dựng chương trình thúc đẩy hoạt động ĐMST mở hướng tới 3 mục tiêu: (1) Tạo ra sân chơi có tính thiết thực, hấp dẫn để thu hút các Doanh nghiệp tham gia ; (2) Kết nối bên cung và bên cầu về dịch vụ ĐMST; (3) Liên thông với mạng lưới ĐMST toàn cầu.
Hai bên kết hợp triển khai chương trình đào tạo về kiến thức và kỹ năng ĐMST trên diện rộng, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Xây dựng một Open Innovation Platform, đây là một công cụ quan trọng của chương trình và tạo nền tảng kết nối với mạng lưới ĐMST toàn cầu.

Bước đầu Viet Lotus sẽ đảm nhận việc lựa chọn và lên danh sách các doanh nghiệp được mời và sẽ tổ chức mời một số Doanh nghiệp tham gia thí điểm với vai trò là các bên có nhu cầu tìm kiếm ý tưởng, giải pháp để giải quyết những vấn đề đang tồn tại của họ.
NATEC hỗ trợ kết nối với các tổ chức quốc tế, các cơ quan chính phủ nước ngoài phụ trách lĩnh vực ĐMST.

Viet Lotus.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.