GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số Viet Lotus trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo Quyết định 185/QĐ-LHHVN ngày 01/03/2022.

CHỨC NĂNG

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm, liên kết với các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ số và đổi mới sáng tạo, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số tại Việt Nam.

NHIỆM VỤ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực công nghệ số.      …………………… … … …   

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Dịch vụ tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.                        ……………………………………………………………….

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ số. ………  … … … … ..

HỢP TÁC TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.    …… … … .. .. … … … … .. .. .. ….. … … ….. … …. … .. … .. .. .. … … .. .. .. ..

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP VIỆN

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh

PGS. TS. Trần Quốc Toản

GS. Hồ Tú Bảo

PGS. TS. Nguyễn Hà Nam

TS. Hoàng Lê Minh

TS. Phạm Văn Hồng

TS. Vũ Duy Thức

TS. Đặng Mỹ Châu

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

TS. Nguyễn Đức Nhân

Viện trưởng

ThS. Phạm Duy Hiếu

Phó Viện trưởng

ThS. Ngô Cao Hoài Linh

Phó Viện trưởng