Viet Lotus là một trung tâm tổ chức sự kiện quốc gia và quốc tế về đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ, kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu về công nghệ đột phá nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đa dạng và thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Các cuộc thi công nghệ, ý tưởng khởi nghiệp

Sự kiện công bố thành tựu, phát minh của doanh nghiệp và startup

Tin Tức

Xem thêm