Chủ đề hội nghị: Hợp tác cùng phát triển 

Thời gian: 8h30 – 10h30, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến

Thời gian

Nội dung Chương trình

08h00

 

Đón tiếp đại biểu

Các hoạt động bảo đảm phòng dịch theo hướng dẫn kèm theo

08h30

 

Phát biểu khai mạc

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ

08h40

 

Phát biểu đề dẫn

1. Ông Nguyễn Huy Dũng – Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

09h00

 

Tham luận

1. Ông Gal Saf – Tham tán Kinh tế và Thương mại, ĐSQ Isarel

2. Ông Leon Cai – Giám đốc khu vực, Enterprise Singapore

3. Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam

4. Ông Colin Richard Dinn – Giám đốc công nghệ Vietcombank

5. TS. Trần Mỹ An – Phó Chủ tịch kỹ thuật, mảng Bản quyền công nghệ, Tập đoàn Qualcomm.

09h50

 

Tọa đàm Đổi mới sáng tạo mở: hợp tác cùng phát triển

Điều phối:Bà Đặng Mỹ Châu – Phó TGĐ Viet Lotus

Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Ông Thiều Phương Nam – TGĐ Qualcomm Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ông Colin Richard Dinn – Giám đốc công nghệ, Vietcombank.

Ông Phạm Tuấn Hiệp – Giám đốc ươm tạo, BK Holdings.

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch NovaEdu.

10h30

 

Bế mạc

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.