CHƯƠNG TRÌNH

DẤU ẤN TECHFEST – WHISE 2021

Thời gian: 14h00-16h30, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến

 

Thời gian

Nội dung Chương trình

13h30Đón tiếp đại biểu
14h00Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14h10

 

Phát biểu khai mạc:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ       

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

14h25Phóng sự tổng kết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Techfest, Whise, Surf năm 2021
14h30Diễn đàn đối thoại cấp cao, chủ đề “Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở”.

– Tham gia thảo luận: (i) Đại diện một số bộ, ngành, địa phương; (ii) đại diện cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong nước, quốc tế.

– Nội dung tọa đàm: (i) Phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo mở và nền tảng đổi mới sáng tạo mở, sáng kiến của một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam; (ii) Chính sách mở đường cho Tech-startup trong bối cảnh bình thường mới; sáng kiến của một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam.

15h40Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
16h00Lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn
16h20Nghi thức Dấu ấn Techfest – Whise 2021
16h30Bế mạc chương trình

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.