Open innovation (OI) là hoạt động đổi mới sáng tạo, theo đó doanh nghiệp tìm kiếm ý tưởng, phát minh, sáng chế, giải pháp… từ bên ngoài tổ chức để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Theo mô hình truyền thống, doanh nghiệp tự tổ chức nguồn lực nghiên cứu trong nội bộ, dưới hình thức thành lập Trung tâm R&D.

Trong mô hình Innovation truyền thống, thông tin được lưu trữ trong phạm vi công ty và không được chia sẻ ra bên ngoài. Các ý tưởng cũng được thu thập và phát triển trong nội bộ công ty dưới sự kiểm soát bảo mật chặt chẽ.

Đối với mô hình Open innovation, các ý tưởng được hình thành không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ công ty, mà còn được thu thập từ các nguồn lực bên ngoài. Thông tin cũng có thể được chia sẻ cởi mở hơn.

Mô hình Innovation truyền thống và Open Innovation

Về khía cạnh hoạt động, Open innovation được triển khai theo 3 hình thái:

  • Thu hút ý tưởng Từ bên ngoài (outside-in): ví dụ điển hình của hình thái này là doanh nghiệp tìm kiếm/phát hiện  ý tưởng sáng tạo của startup từ các vườn ươm/ trung tâm khởi nghiệp.
  • Ý tưởng được khởi nguồn từ bên trong (inside-out): sau khi có ý tưởng, chẳng hạn như doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể từ khách hàng, doanh nghiệp liên kết với một tổ chức bên ngoài để thực hiện R&D.
  • Liên kết: theo hình thái này, doanh nghiệp liên kết với một tổ chức khác cùng triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, chẳng hạn cùng làm R&D.

Dù theo hình thái nào, hệ sinh thái Open innovation được đặc trưng bởi 2 đối tượng chính, mỗi đối tượng giữ một vai trò và trách nhiệm khác nhau:

  • R&D nội bộ: các nhóm nghiên cứu nội bộ, có nhiệm vụ nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề của công ty, sau đó kết hợp với mạng lưới tri thức bên ngoài tìm lời giải ; hoặc thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo bên ngoài phát hiện các ý tưởng, các giải pháp có giá trị, qua đó đề xuất đầu tư để triển khai ứng dụng phục vụ nhu cầu của công ty.
  • Nguồn lực bên ngoài: mạng lưới đổi mới sáng tạo trên bình diện quốc gia cũng như toàn cầu gồm các nhà khoa học, các doanh nhân, các viện nghiên cứu, trường đại học, các vườn ươm khởi nghiệp, tăng tốc khởi nghiệp là nguồn cung cấp ý tưởng, giải pháp sáng tạo phong phú, đa dạng cho bất cứ doanh nghiệp nào, thuộc bất cứ ngành công nghiệp nào.

 

Theo Viet Lotus.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.