Chuyển đổi số là chủ đề nóng hổi với mọi công ty trên phạm vi toàn cầu ở thời điểm hiện tại. Nhưng dù có triển khai theo hình thức nào, áp dụng các công nghệ và nền tảng ra sao thì chuyển đổi số về cơ bản cũng sẽ phải tuân thủ ba yếu tố quan trọng.

  1. Thay đổi trải nghiệm khách hàng: là một trong những yếu tố then chốt của chuyển đổi số. Bởi thực tế, chuyển đổi số là quá trình áp dụng công nghệ để tạo ra giá trị mới cho khách hàng, tăng mức độ hài lòng suốt quá trình trải nghiệm dịch vụ, từ đó nâng cao giá trị tài sản và khả năng hiện có của doanh nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần tập trung vào 3 điểm chính: Hiểu rõ khách hàng, thay đổi hành trình mua hàng và điểm “chạm” giữa doanh nghiệp với khách hàng
  2. Chuyển đổi quy trình hoạt động: những lợi ích rất lớn từ việc chuyển đổi quy trình nội bộ thông qua cải tiến quy trình, hỗ trợ nhân viên và quản lý hiệu suất. Việc số hoá quy trình là việc có thể cho phép các công ty tái tập trung nhân viên của họ vào các nhiệm vụ chiến lược hơn. Công tác “tự động hoá” này cũng tạo ra các luồng dữ liệu có thể hữu ích cho quá trình khai thác dữ liệu sau này.
  3. Chuyển đổi mô hình kinh doanh: Các công ty không chỉ thay đổi cách thức triển khai của các hoạt động mà còn xác định lại hiệu quả của các hoạt động này. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá và cân nhắc chuyển đổi mô hình kinh doanh.
Chuyển đổi số về cơ bản cũng sẽ phải tuân thủ ba yếu tố quan trọng.

 

 

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.