Nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngày 19/12 tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), được sự thống nhất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ & Môi trường phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường cho các hợp tác xã.

Tham dự Hội nghị, có Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ông Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo một số Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, đoàn thể tỉnh An Giang và 30 HTX thành viên trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hội nghị “Ứng dụng Khoa học Công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường cho các HTX ” được tổ chức nhằm thảo luận, đánh giá và tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và đặc biệt là ý kiến của khu vực kinh tế hợp tác,hợp tác xã và thành viên đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, bảo vệ môi trường nói chung và chuyển đổi số, thương mại điện tử nói riêng cho khu vực kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại Hội nghị, quý vị đại biểu và các HTX đã được nghe một một số bài tham luận về Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường như: Đánh giá hiện trạng công nghệ và mức độ chuyển đổi số của các HTX và thành viên vùng đồng bào DTTS và MN; Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và HTX do Viện NC ứng dụng công nghệ số Viet Lotus thực hiện; Mô hình HTX điển hình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh An Giang; Những rào cản trong xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng nông sản sang các thị trường Âu Mỹ; Một số giải pháp chuyển đổi số cho các HTX; Đánh giá và thảo luận về giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử cho các HTX và thành viên vùng đồng bào DTTS & MN; Ứng dụng công nghệ số cho các HTX trên địa bàn tỉnh An Giang; Xây dựng thương hiệu gạo thảo dược Việt Nam; Thiết lập vùng trồng và cơ sở đóng góp đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cho các HTX Nông nghiệp; Quy trình sản xuất an toàn và giải pháp giảm thiểu thuốc BVTV và phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp;…

(Nguồn: https://vca.org.vn/)

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.