Tư vấn chiến lược đổi mới sáng tạo

Viet Lotus giúp mang lại cho tổ chức kinh doanh lợi thế cạnh tranh bằng cách định vị họ để đạt được thành công lâu dài, thông qua những đổi mới phù hợp với tầm nhìn kinh doanh một cách có mục đích và hiệu quả.

Thông qua xây dựng một khung chiến lược đổi mới sáng tạo, Viet Lotus không chỉ xác định mục tiêu dài hạn mà còn vạch ra các bước cần thiết, bao gồm những cách tốt nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài cho doanh nghiệp.

Viet Lotus giúp vạch ra kế hoạch đổi mới tổ chức, sản phẩm và dịch vụ bền vững phù hợp với các chiến lược mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp.

Chi tiết

Chương trình đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp

Viet Lotus giúp doanh nghiệp xây dựng chương trình đổi mới sáng tạo tổng thể và hoàn chỉnh, đồng thời quản lý hành trình đổi mới sáng tạo diễn ra thành công tạo ra các mô hình kinh doanh mới, các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới.

 

Chi tiết

DỊCH VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ CHO DOANH NGHIỆP

Viet Lotus giúp các doanh nghiệp nhận diện các thách thức và vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải cần giải quyết, đồng thời thiết kế các ý tưởng đổi mới sáng tạo, tìm kiếm đối tác cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp.

Thông qua dịch vụ của Viet Lotus, các doanh nghiệp có thể nhận ra những cơ hội giúp mở ra những nguồn doanh thu mới cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

Giúp các doanh nghiệp bắt kịp và thích ứng với xu hướng đổi mới công nghệ đang diễn ra với tốc độ cấp số nhân thông qua mạng lưới đa dạng các công ty khởi nghiệp và các công ty công nghệ chất lượng cao, kết nối đối tác hoặc đầu tư vào các công nghệ đột phá.

Chi tiết

TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ CHO DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ CHO DOANH NGHIỆP

Trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số, các doanh nghiệp và tổ chức phải đối mặt với nhu cầu đổi mới nhiều hơn và đổi mới nhanh chóng. Đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và giúp các doanh nghiệp và tổ chức đi trước các đối thủ cạnh tranh của họ.

Viet Lotus giúp các doanh nghiệp xây dựng chương trình đổi mới sáng tạo một cách tổng thể và toàn diện, từ đó giúp tổ chức quản lý hành trình đổi mới sáng tạo diễn ra thành công tạo ra các mô hình kinh doanh mới, các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới.

Chi tiết

HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIET LOTUS

Mô hình hoạt động mang đến sự thành công của bạn thông qua sự hợp tác và mạng lưới đối tác rộng khắp của Viet Lotus.

Liên hệ với chúng tôi để nhận vấn