BATCH 1 – NĂM 2021

Thời gian Huấn luyện:  Từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: 30/09/2021

(Cho phép apply sau deadline submit nhưng không cam kết thời gian phản hồi)

ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BATCH 1

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN

– Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm sáng tạo.

– Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án khởi nghiệp.

– Các lĩnh vực được ưu tiên tuyển chọn: công nghệ hỗ trợ sản xuất, logistic, phân phối, nông nghiệp…

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN
 1. Nộp hồ sơ đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu 
 2. Viet Lotus sẽ liên hệ trong vòng 7 ngày 
 3. Báo kết quả vòng tuyển chọn hồ sơ: 10 ngày
 4. Phỏng vấn vòng 1: 10 ngày
 5. Phỏng vấn vòng 2: 10 ngày
 6. Thông báo kết quả: 10 ngày

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Hình thức huấn luyện: Online

Thời gian: 3 buổi/ tuần

Các giai đoạn huấn luyện:

 1. Boot camp: 1 tuần
 2. Giai đoạn 1: 1 tháng
 3. Giai đoạn 2: 1.5 tháng
 4. Demo day

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
 1. Nội dung 1
 2. Nội dung 2
 3. Nội dung 3
 4. Nội dung 4
 5. Nội dung 5